Školení

Pro kvalitní výrobu je třeba mít kvalifikované pracovníky. Kvalifikaci mohou kromě praxe získat i díky specializovaným školením. Podle našich zkušeností tato školení především zvyšují produktivitu práce a odstraňují chybovost. Obsluha následně vykazuje vyšší rychlost zpracování zakázek a to platí i u zkušených zaměstnanců, kteří pracují s daným zařízením několik let. Na všech úrovních jsou velmi pozitivně přijímané také postupy vedoucí k příjemnější a pohodlnější práci. Uvedený výčet základních typů školení jsme schopni na vaši žádost rozšířit o další druhy.

- školení obsluhy a tiskové technologie II
- školení na řezací plotr a systém OPOS pro obřez vytištěných motivů
- školení sw RIP Onyx pro pokročilé
- speciální školení dle domluvy

Školení obsluhy tiskové technologie II
Školení pro uživatele a obsluhy tiskáren dodaných firmou HSW, které doplňuje informace obdržené při instalaci stroje. Je vhodné i pro nové zaměstnance - obsluhy tiskáren pro získání dovedností potřebných pro výrobu na tiskárnách. Hlavní body školení:

Obsluha tiskárny
Princip tisku, tiskové módy, založení média, arch, role, čiré médium. Motorový odvíječ a navíječ. Ovládací panel tiskárny, User nastavení, co řídí Onyx a co tiskárna. Nastavení topení, nastavení a doladění mikrokrokování. Test trysek, čištění trysek. Indikace obsahu náplní s inkoustem, výměna náplní, nálepky/čipy, web rozhraní. Údržba tiskové části stroje, spotřební díly a jejich výměna.

Praktické zpracování vzorové zakázky v Onyxu
Vstupní datové formáty a jejich vhodnost pro tisk zakázky. Šablona a Preflight, výchozí šablona. Výchozí vstupní profily, vložený profil grafiky. Velikost tisku, oříznutí, otáčení, zrcadlení tisku. Nastavení rozlišení tisku, rastru a média v šabloně/ Preflightu. Panelování, značky, rámečky. Nastavení parametrů tiskárny v Onyxu, ripování, spotřeba inkoustu. Umístění zakázky na médium, odstup kopií, skládání zakázek. Tisková fronta a její obsluha, nastavení propojení Onyx – tiskárna. Verze Onyxu, instalace, záloha instalace.

Doba školení 2 hodiny, další hodiny dle zájmu hrazené navíc.

Školení na řezací plotr a systém OPOS pro obřez vytištěných motivů
Školení pro uživatele a obsluhy řezacích plotrů dodaných firmou HSW, které doplňuje informace obdržené při instalaci stroje. Je vhodné pro získání dovedností potřebných pro výrobu na pracovištích kombinujících tisk a následný obřez. Hlavní body školení:

Princip činnosti systému OPOS pro sesazení řezu s tiskem.
Dále na výběr 2 cesty přípravy dat – značky tvořené v návrhovém programu a značky tvořené ripem Onyx nebo Caldera. Obsluha řezacího plotru, práce s programem CoCut (WinPlot). Příprava motivu pro následný tisk a ořez v programu CorelDraw. Automatické generování OPOS značek pluginem. Přenos dat do řezacího programu CoCut (Eurocut,WinPlot+SummaCutterControl). Nastavení a ovládání pro ořez předtištěných motivů HSW ovladačem CoCut, automatická detekce značekv CoCutu (WinPlotu). Automatické generování OPOS značek ripem. Nastavení a ovládání řezacího modulu CutServer. Zpracování větších sérií s využitím OPOS 2 (automatické zpracování stejných kopií v arších nebo na roli).

Doba školení 2 hodiny, další hodiny dle zájmu hrazené navíc.

Školení sw Rip Onyx pro pokročilé
Školení pro uživatele a obsluhy tiskáren dodaných firmou HSW, kteří chtějí plně využít možností sw RIPu Onyx a chtějí umět více, než jen základní obsluhu. Je vhodné i pro grafiky, zabývající se přípravou dat pro tisk. Hlavní body školení:

Způsob práce a nastavení ripu
Proč systém správy barev – color management. Barevné modely, typy dat. Podrobné vysvětlení průchodu dat Onyxem. Šablona nebo Preflight, hot foldery, volba rozlišení, rastru, značky, panelování. Vstupní profily a převody gamutu. Vyřazení procesních barev ze správy barev, tisk Pantone barev. Dodatečný import barevných profilů, přidávání formátů médií. Zálohování instalace tiskárny do .prninst. Optimální HW/SW nastavení pro ONYX.

Příprava dat pro tisk
Export dat pro Onyx v návrhových programech Corel, Photoshop, uplatnění nebo vypnutí barevných převodů. Tvorba formátů tiff a jpg (vhodné rozlišení pro různé aplikace), eps a pdf. Nadstavby ONYX Layout Tool a Cut Server.

Doba školení 4 hodiny, další hodiny dle zájmu hrazené navíc.

Speciální školení dle domluvy
Podle domluvy rádi vyškolíme Vaše pracovníky i v jiných dovednostech v souvislosti s řezáním a velkoformátovým tiskem pro reklamní nebo průmyslovou výrobu. Například zajistíme individuální školení Onyx kalibrací a tvorby ICC profilů, které Vám dovolí svými prostředky zajistit si a udržet potřebnou barevnou kvalitu a stálost Vaší výroby.

 

 
 

Aktuálně

27.05.2019 | Durst P5 350 je nejlepší na světě
Stroj je navržen pro maximální produktivitu v průmyslových podmínkách zatížení spolu s velmi efektivní podporou. Celou platformu P5 charakterizuje produktivita, tisková kvalita, všestrannost a efektivita.

další aktuality »

 
 

Copyright © 1996 - 2019 HSW Signall, s. r. o., dodavatel materiálů a technologií pro výrobu reklamy

Poslední aktualizace: 19.06.2019

Tvorba e-business B2B Winternet